Nieuwsbrief Oktober 2016

Van de voorzitter
Het zomerseizoen 2016 loopt met nog een prachtige nazomer als toetje ten einde. Vanaf 1 november start het winterseizoen weer. Ook dit jaar kunt u gedurende de winter voor een klein prijsje nog verder genieten van ons mooie parkje.
We blikken met plezier terug op een geslaagd toernooi in september. Het lijkt erop dat september een betere maand voor ons toernooi is geworden dan juni. Het bestuur heeft dan ook besloten om ook volgend jaar het toernooi in september te organiseren.
Over volgend jaar gesproken : in 2017 bestaat VBTO 40 jaar als tennisvereniging !
Dit heugelijke feit willen we graag vieren. Het bestuur wil een lustrumcommissie samenstellen met leden om een aantal activiteiten te gaan organiseren. We nodigen een ieder van harte uit om zich te melden met goede ideeën en/of deelname aan deze commissie.
We kijken uit naar uw bijdrage !

Wintertennis

De laatste speeldag van het zomer-tennisseizoen is maandag 31 oktober 2016.
Ook deze winter kunnen leden zich opgeven om te winter-tennissen.
De vaste dagen/tijden/banen van de zomerclubjes vervallen voor het wintertennis.
Gedurende het winterseizoen (1 november – 1 april) kan er zo veel u wilt getennist worden van zonsopgang tot ca. 21.00 uur.
Opgeven en betalen graag via uw Hoofdhuurder. De kosten bedragen € 25 per persoon.

Attentie Hoofdhuurders: wilt u doorgeven wie van uw groep gebruik gaan maken van wintertennis via VBTO2008@gmail.com

Mededelingen van het Bestuur

 • Huren clubhuis : Op zaterdagavonden kunnen  leden van VBTO het clubhuis huren (incl. 2 tennisbanen) voor het geven van een privé feestje, barbecue of privé-tennistoenooi etc.
  Dit alles volgens de geldende VBTO huishoudelijke regels (zelf spullen kopen en na afloop alles afwassen/schoonmaken/opruimen).
  Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich melden bij het VBTO secretariaat.
 • De datum voor de Nieuwjaarsreceptie is vrijdag 6 januari 2017 in ons clubhuis van 17.00-19.00 uur.
 • Voor het zomerseizoen 2017 zijn er vrije banen te huur op diverse speeltijden..
  Ook is het mogelijk deze vrije banen incidenteel (per dagdeel) te huren.
  Heeft u interesse of kent u mensen die met hun groep willen komen tennissen, neem dan svp
  contact op met een van de bestuursleden of met het VBTO secretariaat.
 • Lege flessen : worden nog regelmatig teruggevonden in ons huishoudelijk afval.
  Achter de bar is een nieuwe afvalbak (alleen voor huishoudelijk afval) geplaatst met het  opschrift “GEEN GLAS”. Houdt u zich hieraan a.u.b. en neem lege flessen mee naar huis en gooi ze daarna zelf in een glascontainer.
 • Reeds een aantal keren heeft het restaurant van de Polderpoort ons verzocht om niet te fietsen over hun buitenterras, toch gebeurt zich nog regelmatig. Dit is zeer storend voor het bedienend personeel en de gasten van het restaurant.
  Wij  vragen onze fietsende leden met klem om het toegangshek bij het restaurant niet meer te gebruiken maar gebruik te maken van het grote toegangshek rechts van het Polderpoortgebouw.
 • Aan 2 zijden van het hek rondom de tennisbaan hangen nu mooie grijze winddoeken.
  Er is nog een plek voor nog een aantal van deze doeken en daarvoor zoeken we nog sponsors !
  De winddoeken zijn een goede bescherming tegen de wind, tevens kan het een mooie reclamedrager zijn om uw bedrijf onder de aandacht te brengen. Heeft u interesse om uw bedrijfsnaam en logo op de doeken te laten printen neem dan s.v.p. kontact met ons op.

Samenstelling Bestuur VBTO

Elma Meijerink             Voorzitter                                 06-53757427

Hans den Hoedt           Secretaris                                06-29392966

Gerrit van Toor             Penningmeester                       06-53681734

Pleun Poldervaart         Technische commissie              06-10852293

Henry Buis                   Technische commissie              06-51385763

Mandy Kreber               Algemeen lid                            06-52146784

Mark Tigges                 Algemeen lid                            06-52451123

Secretariaat VBTO

Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden, baan huren, clubhuis huren etc. kunnen worden doorgegeven via e-mail:  vbto2008@gmail.com

Nieuwsbrief
De digitale ‘VBTO Nieuwsbrief’ wordt per e-mail verstuurd en ligt ook ter inzage in het clubhuis.
Indien uw e-mail adres wijzigt geeft u dit dan z.s.m. door aan het VBTO-secretariaat.

Digitale media
Voor alle stukken, berichten en foto’s van evenementen en toernooi informatie kunt u naar onze
Website :    www.vbto-vlaardingen.nl of naar
Facebook : www.facebook.com/vbtovlaardingen.

 

Laat een reactie achter

Inloggen