Een aantal woorden

Over ons

VBTO heeft een uniek systeem. Bij VBTO kan men een dagdeel huren voor een heel jaar met een vaste club vrienden maar ook vrij spelen zoals bij elke andere vereniging. Men kan dit ook combineren. Het voordeel van een vast dagdeel is dat men altijd verzekerd is van spelen op dat tijdstip. Het voordeel van vrij spelen is dat men spontaan kan afspreken. Vrij spelen is tegen een vaste vergoeding en kan altijd op alle niet verhuurde baanblokken. Op wel verhuurde baanblokken heeft de huurder altijd voorrang. Informatie over nog niet verhuurde baanblokken vindt men onder “baan schema”. Neemt contact op met het secretariaat voor de mogelijkheden en verdere informatie.

TWEE SMASH-COURT’ TENNISBANEN

VBTO (Vereniging Beheer Tennispark Oranjepark) is een kleine, gezellige tennisvereniging met twee Smashcourt-banen en uitstekende verlichting. De banen liggen bij De Polderpoort, in het groen van de Broekpolder. De vereniging heeft een gezellig clubhuis waar je geen bardienst hoeft te draaien, en waar je je eigen consumpties mee mag brengen.

Ieder jaar organiseert de club meerdere leuke evenementen zoals een clubtoernooi, een (groot)ouder-

 

 

kind toernooi en een seizoensopening.
Onze tennisvereniging bestaat al lang. De vereniging is opgericht in het ’t Hof / Oranjepark, onderaan de watertoren. Vanwege woningbouwplannen op die locatie verhuisden de banen in 2008 naar de Broekpolder. Daar werden twee Smashcourt-banen aangelegd en een eigen clubhuis gebouwd.

Algemene

Informatie

Op het sportcomplex van de Polderpoort heeft de tennisvereniging VBTO twee ‘Smash-court’ tennisbanen
met een chalet als clubhuis. Deze tennisbanen worden zowel per dagdeel verhuurd aan een hoofdhuurder als beschikbaar gesteld voor vrij spelen

De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van baanhuur van een blok. Ieder individueel lid is verantwoordelijk voor de contributie van lidmaatschap en eventueel zwerfrecht. Alle bedragen dienen voor 1 maart betaald te zijn.

De tarieven voor lidmaatschap, zwerfrecht en de baanhuur van een blok worden jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.
Lidmaatschap : 75 euro
Zwerfrecht        : 50 euro
Baanblok          : 200 euro
(zie overzicht onder baan huren).
Alle bedragen zijn per jaar

Opzeggen van de baanhuur kan door de hoofdhuurder gedaan worden voor 1 december. Opzeggen van lidmaatschap en/of zwerfrecht kan individueel gedaan worden voor 1 december. Beide kunnen via mail aan info@vbto-vlaardingen.nl

Medespelers van een baanblok die op willen zeggen dienen dit (ruim) vóór die datum aan hun hoofdhuurder door te geven om te voorkomen dat de hoofdhuurder voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

Adreswijzigingen, veranderingen van e-mailadres, opzeggingen etc. moeten aan de hoofdhuurder (indien van toepassing) en aan het VBTO secretariaat worden doorgegeven.

Het seizoen loopt van 1 januari tot 31 december. Dit geldt voor het lidmaatschap, het zwerfrecht en het huren van een baanblok.

De lidmaatschapsvorm ” vrienden van de club” is bedoeld voor niet-spelende leden. Zo kunnen leden die – door blessure, leeftijd of andere reden en al dan niet tijdelijk – niet kunnen spelen toch als lid blijven ingeschreven, bij herintreding hoeft dan niet opnieuw entreegeld te worden betaald

De digitale VBTO-Nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar. In deze nieuwsbrief informeert VBTO haar leden over allerlei onderwerpen, activiteiten en nieuwtjes.

Jaarlijks organiseert VBTO diverse evenementen waaronder een clubtoernooi, een seizoensopening en een (groot)ouder-kindtoernooi. De banen staan dan ter beschikking van de club en VBTO zal hierover tijdig communiceren met iedereen.

Huishoudelijke

Mededelingen

Na afloop van uw tennispartijen moeten de banen worden gesleept van hek tot hek d.w.z. ook het deel buiten de speellijnen. Dit om mosaangroei tegen te gaan. Banen altijd droog slepen dus niet als zij vochtig of nat zijn anders treedt er ontmenging op.
Hoofdhuurders hebben een sleutel van het clubhuis en elke groep heeft daar een locker ter beschikking.
Hoofdhuurders van de late avondbanen hebben een sleutel van het buitenhek: doe dit hek wel op slot als u vertrekt.
Baanverlichting: in het clubhuis kan de baanverlichting worden aan- en uitgezet.
Er is een huishoudelijke hulp voor het schoonmaken van het clubhuis maar deze komt niet dagelijks. Het clubhuis dient daarom door elke groep aangeveegd en schoon achtergelaten te worden, neem meegebrachte flessen (ook plastic) weer mee, s.v.p. niet in de afvalbakken gooien, die raken al snel genoeg vol. Doe de vaat en ruim alles weer op.
De koelkast is bedoeld om uw meegebrachte dranken koel te houden. Neem restanten s.v.p. weer mee naar huis.
VBTO zorgt voor schoonmaakartikelen, koffiefilters voor het koffiezetapparaat en koffiemelk. Ook het wassen van hand- en theedoeken is geregeld.
Mocht u onverhoopt serviesgoed breken meldt dit dan even per e-mail, dan zorgen wij voor vervanging.

Inloggen