Een aantal woorden

Over ons

VBTO heeft een uniek systeem. Bij VBTO huurt men gedurende het zomerseizoen een dagdeel met een vaste club mensen. Hierdoor is men altijd verzekerd van spelen en blijven de kosten laag. Voor leden is er in de zomer aanvullend weekendlidmaatschap tegen een laag tarief. In de winter kan men winterlid worden en spelen wanneer men wil. Neemt contact op met het secretariaat voor de mogelijkheden of kijk op de website voor de (nog) vrije dagdelen onder “baan huren”.

TWEE SMASH-COURT’ TENNISBANEN

VBTO (Vereniging Beheer Tennispark Oranjepark) is een kleine, gezellige tennisvereniging met twee Smashcourt-banen en uitstekende verlichting. De banen liggen bij De Polderpoort, in het groen van de Broekpolder. De vereniging heeft een gezellig clubhuis waar je geen bardienst hoeft te draaien, en waar je je eigen consumpties mee mag brengen.

Ieder jaar in de derde week van september vindt het VBTO-clubtoernooi plaats. Onze tennisvereniging bestaat al lang. De vereniging is opgericht in het ’t Hof / Oranjepark, onderaan de watertoren. Vanwege woningbouwplannen op die locatie verhuisden de banen in 2008 naar de Broekpolder. Daar werden twee Smashcourt-banen aangelegd en een eigen clubhuis gebouwd.
Algemene

Informatie

Op het sportcomplex van de Polderpoort heeft de tennisvereniging VBTO twee ‘Smash-court’ tennisbanen met een chalet als clubhuis. Deze tennisbanen worden per dagdeel verhuurd aan een hoofdhuurder.
De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van baanhuur, contributie en entreegelden van zijn groep. Deze bedragen dienen jaarlijks op uiterlijk 15 april aan de penningmeester van VBTO te worden overgemaakt.
De baanhuur, het entreegeld, de contributie en het tarief voor wintertennis worden jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.
Opzeggen van de banen voor het zomerseizoen kan tot 1 januari daaraan voorafgaand.
Medespelers die op willen zeggen dienen dit derhalve (ruim) vóór die datum aan hun hoofdhuurder door te geven om te voorkomen dat de hoofdhuurder voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.
Adreswijzigingen, veranderingen van e-mailadres, opzeggingen etc. moeten aan de hoofdhuurder en aan het VBTO secretariaat worden doorgegeven.
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Het winterseizoen (waarbij elke dag op alle banen kan worden gespeeld) loopt van 1 november tot 1 april. Tarief voor het winterseizoen bedraagt € 25 p.p.
Het fenomeen 10-euroleden is bedoeld voor niet-spelende leden. Zo kunnen leden die – door blessure, leeftijd of andere reden en al dan niet tijdelijk – niet kunnen spelen toch als lid blijven ingeschreven, bij herintreding hoeft dan niet opnieuw entreegeld te worden betaald
De digitale VBTO-Nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar. In deze nieuwsbrief informeert VBTO haar leden over allerlei onderwerpen, activiteiten en nieuwtjes.
Jaarlijks organiseert VBTO een tennistoernooi-week/weekend waaraan alle leden kunnen deelnemen. Er worden singels en dubbels gespeeld in diverse onderdelen.
Huishoudelijke

Mededelingen

Na afloop van uw tennispartijen moeten de banen worden gesleept van hek tot hek d.w.z. ook het deel buiten de speellijnen. Dit om mosaangroei tegen te gaan. Banen altijd droog slepen dus niet als zij vochtig of nat zijn anders treedt er ontmenging op.
Hoofdhuurders hebben een sleutel van het clubhuis en elke groep heeft daar een locker ter beschikking.
Hoofdhuurders van de late avondbanen hebben een sleutel van het buitenhek: doe dit hek wel op slot als u vertrekt.
Baanverlichting: in het clubhuis kan de baanverlichting worden aan- en uitgezet.
Er is een huishoudelijke hulp voor het schoonmaken van het clubhuis maar deze komt niet dagelijks. Het clubhuis dient daarom door elke groep aangeveegd en schoon achtergelaten te worden, neem meegebrachte flessen (ook plastic) weer mee, s.v.p. niet in de afvalbakken gooien, die raken al snel genoeg vol. Doe de vaat en ruim alles weer op.
De koelkast is bedoeld om uw meegebrachte dranken koel te houden. Neem restanten s.v.p. weer mee naar huis.
VBTO zorgt voor schoonmaakartikelen, koffiefilters voor het koffiezetapparaat en koffiemelk. Ook het wassen van hand- en theedoeken is geregeld.
Mocht u onverhoopt serviesgoed breken meldt dit dan even per e-mail, dan zorgen wij voor vervanging.

Inloggen