Jubileumprogramma 1977-2017

Het zal bij velen wel bekend zijn dat onze vereniging VBTO dit jaar 40 jaar bestaat.
In de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur medegedeeld dat er ter gelegenheid van dit jubileum een aantal activiteiten zullen worden georganiseerd.
Het bestuur heeft gemeend eens een kijkje bij onze buren te nemen en daaruit is het volgende Jubileumprogramma ontstaan.

Op maandag 15 mei 2017 gaan we Jeu de Boules spelen
Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur zijn de banen voor de VBTO leden gereserveerd.
Deelname is gratis en elk VBTO lid ontvangt 2 consumptiebonnen.
Locatie : Jeu De Boules Club Vlaardingen (naast de Polderpoort).

Op woensdag 14 juni 2017 organiseren we een golfwedstrijd en golfclinic

Golfclub Broekpolder beschikt over één van de mooiste banen van ons land en het verheugt ons daar te kunnen spelen.
*De wedstrijd zal beginnen om 13.00 uur.
Voor deelname aan de wedstrijd is het wel vereist dat men in het bezit is van het GVB.
Aan de wedstrijdspelers zal een redelijke eigen bijdrage worden gevraagd, welke mede afhankelijk is van het aantal deelnemers.
*Voor de niet-golfers wordt een golfclinic georganiseerd die om 15.30 uur zal beginnen.
Voor deelname aan de golfclinic zijn geen kosten verbonden.
Na afloop van de wedstrijd en clinic  wordt u een drankje en wellicht een bitterballetje aangeboden.

Op zondag 27 augustus 2017 willen we een sloepentocht organiseren
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we genieten van de prachtige omgeving van de Vlaardingse Vaart en Vlieten.
De sloepentocht zal om 13.00 uur beginnen bij de Stichting Waterpoort Vlaardingen (aan de Vaart bij de Polderpoort).
Deelname is gratis.

Op 20 september 2017 start het ‘Jubileum Tennistoernooi’ met de finalewedstrijden op zondag 24 september 2017
Er zullen in het kader van het jubileum gedurende het toernooi wat extra activiteiten plaatsvinden.
Op vrijdag 22 september 2017 zal er door een tennispro een clinic worden gegeven en op zaterdag 23 september 2017 is de Jubileum Feestavond.
Toernooi-informatie ontvangt u te zijner tijd van de Toernooi Commissie.

Tenslotte willen we eind december een Bridge Drive en/of Klaverjas toernooi organiseren
In de vertrouwde omgeving van ons fraaie clubhuis, dat in kerstsfeer versierd zal zijn, een mooie afsluiting van het Jubileumjaar.
Informatie hierover en hoe u zich kunt aanmelden wordt in het najaar meegedeeld.

De deelnemers die zich hebben opgegeven voor een activiteit krijgen daarover nadere informatie toegestuurd.

Wij vertrouwen erop  met deze activiteiten een aantrekkelijk Jubileumprogramma te hebben samengesteld.
Graag verzoeken wij u per omgaande, maar in ieder geval vóór 7 mei a.s., via dit inschrijfformulier kunt u uw deelname kenbaar te maken.

Het bestuur rekent op uw enthousiaste deelname !

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Inloggen