Nieuwsbrief Maart 2016

Van de voorzitter
We staan weer aan het begin van het nieuwe tennisseizoen en hopen natuurlijk op een mooi seizoen waarin we volop kunnen genieten van ons fraaie parkje. Alvorens we echt van start gaan op vrijdag 1 april a.s., moet er echter nog wel wat werk verzet worden op en rond de banen. We hopen dat u, net als in oktober, weer in grote getale bereid bent om zaterdagochtend 19 maart a.s. een handje mee te helpen. Verder in deze nieuwsbrief ook informatie over ons jaarlijkse tennistoernooi. Schrijf de data alvast in uw agenda.
Namens het bestuur wensen wij u een gezond en sportief seizoen toe!

Nieuws uit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 22 februari j.l.

* Baanhuur en contributie
De huurtarieven van de weekend banen (overdag) worden gelijk getrokken met die van de doordeweekse banen. De hogere huurtarieven stammen nog uit de tijd dat de weekendbanen altijd verhuurd waren en hadden daardoor hogere huurtarieven. De afgelopen tijd zijn er in het weekend ook vrije banen ontstaan. Door het gelijktrekken van de huurtarieven hopen we dat de vrije banen in het weekend aantrekkelijker worden voor nieuwe huurders. Contributie en entreegeld blijven ongewijzigd.

* Jaarlijkse VBTO tennistoernooi

Dit jaar wordt het jaarlijkse VBTO tennistoernooi gehouden van woensdag 22 juni t/m zondag 26 juni 2016.
De inschrijfformulieren zullen in de maand mei per e-mail naar de leden worden gestuurd maar ook niet-leden kunnen natuurlijk meedoen. Inschrijfformulieren zullen ook in het clubhuis beschikbaar zijn.

* Rackettrekken – elke zaterdagochtend vanaf 10.00 uur.
Om de niet-verhuurde weekendbanen ook te benutten organiseert Mark Tigges op zaterdagochtend het zgn. rackettrekken. Alle leden zijn welkom om een balletje te komen slaan, een introducé  meenemen is ook mogelijk. Meld je aan via Mark Tigges: mark@horizonit.nl en je wordt toegevoegd aan de lijst met spelers en de berichtgeving hieromtrent.

* Tuinochtend
Evenals vorig jaar willen we voordat het zomerseizoen begint wederom een beroep doen op onze leden en organiseren we op zaterdag 19 maart a.s. een tuin/werk ochtend om ons park (baan/clubhuis en terras) weer op te knappen en op te ruimen. Neem s.v.p. zelf tuin/snoei gereedschap en tuinhandschoenen mee. We gaan niet alleen het onkruid te lijf, maar ook het opruimen en schoonmaken van terras/clubhuis/materiaalhok staat op het programma. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het clubhuis.

* Winddoeken
Aan 2 zijden van het hek rondom de tennisbaan hangen nu mooie grijze winddoeken en we willen ook de 3e zijde van een aantal winddoeken voorzien. Voor 1 van die nieuwe doeken heeft zich onlangs een sponsor (tennislid) aangemeld n.l. ‘Glasdesign’ uit Maasland. We zijn nog op zoek naar een paar sponsors voor de andere doeken!
De winddoeken zijn een goede bescherming tegen de wind, tevens kan het een mooie reclamedrager zijn om uw bedrijf onder de aandacht te brengen.
Heeft u interesse om uw bedrijfsnaam en logo op de doeken te laten printen neem dan s.v.p. kontact op met het VBTO secretariaat.

Vrije banen

Voor het komend zomerseizoen zijn er vrije banen te huur op de volgende speeltijden:
– ’s ochtends      van  9.00 – 12.30 uur : maandag, woensdag, zaterdag en zondag

– ’s middags       van 12.30 – 17.00 uur : maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag

– vroege avond  van 17.00 – 20.30 uur : donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

– ’s avonds         van 20.30 – 23.30 uur : vrijdag en zondag

Ook is het mogelijk deze vrije banen incidenteel (per dagdeel) te huren.

Heeft u interesse of kent u mensen die met hun groep willen komen tennissen, neem dan svp
contact op met een van de bestuursleden of met het VBTO secretariaat.

Huren clubhuis
Op zaterdagavonden kunnen  leden van VBTO het clubhuis huren (incl. 2 tennisbanen) voor het geven van een privé feestje, barbecue of privé-tennistoenooi etc.
Dit alles volgens de geldende VBTO huishoudelijke regels (zelf spullen kopen en na afloop alles afwassen/schoonmaken/opruimen).
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich melden bij het VBTO secretariaat.

Samenstelling Bestuur VBTO

Elma Meijerink             Voorzitter                                 06-53757427

Hans den Hoedt           Secretaris                                06-29392966

Gerrit van Toor             Penningmeester                       06-53681734

Pleun Poldervaart         Technische commissie              06-10852293

Henry Buis                   Technische commissie              06-51385763

Mandy Kreber               Algemeen lid                            06-52146784

Mark Tigges                 Algemeen lid                            06-52451123

Secretariaat VBTO

Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden, baan huren, clubhuis huren etc. kunnen worden doorgegeven via e-mail:  vbto2008@gmail.com

Nieuwsbrief
De digitale ‘VBTO Nieuwsbrief’ wordt per e-mail verstuurd en ligt ook ter inzage in het clubhuis.
Indien uw e-mail adres wijzigt geeft u dit dan z.s.m. door aan het VBTO-secretariaat.

Digitale media
Voor alle stukken, berichten en foto’s van evenementen en toernooi informatie kunt u naar onze
Website :    www.vbto-vlaardingen.nl of naar
Facebook : www.facebook.com/vbtovlaardingen.

 

Laat een reactie achter

Inloggen