VBTO Nieuwsbrief maart 2014

Van de voorzitter

We staan al weer aan het begin van het nieuwe tennisseizoen. We hopen natuurlijk op een mooi seizoen waarop we volop kunnen genieten van ons fraaie parkje. Alvorens we echt van start gaan op zondag 30 maart a.s., moet er echter nog wel wat werk verzet worden in en rond de banen. We hopen dat u in groten getale bereid bent om zaterdagochtend 29 maart a.s. een handje mee te helpen. Verder in deze nieuwsbrief ook informatie over onze gezellige tennistoernooien. Schrijf de data vast in uw agenda. Namens het bestuur wensen wij u een gezond en sportief seizoen toe!

Nieuws uit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 24 februari  j.l.
* Baanhuur en contributie:
Baanhuur, contributie en entreegeld worden dit jaar niet verhoogd.
* Benefiet-mixed-Tennistoernooi
Evenals vorig jaar willen twee van onze leden graag weer een ‘benefiet-mix-tennis-toernoot’ organisen op onze tennisbanen op zondag 27 april 2014. De baten komen dit keer geheel ten gunste van het Daniel den Hoed Ziekenhuis en het Hospice in Vlaardingen.
Tussen  09.30 en 19.00 uur kunt u meedoen aan dit open toernooi georganiseerd door Jan Boog en
Martin Rienks die beiden ook lid zijn van de fietsploeg “Gedreven 4 Suc6”. Zij organiseren voor de genoemde goede doelen behalve dit tennistoernooi later deze zomer ook een ‘spinning-fiets-evenement’ in het centrum van Vlaardingen en een ‘hockey benefiet toernooi’ in samenwerking met Pollux. Voor deelname aan dit tennistoernooi sturen wij u nog een aparte uitnodiging met inschrijfformulier. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u ook terecht op
Facebook-pagina : Gedreven voor Succes ( www.facebook.com/gedreven.succes )
* Jaarlijkse VBTO tennistoernooi
Dit jaar wordt het jaarlijkse VBTO tennistoernooi gehouden van zondag 15 t/m zondag 22 juni 2014.

De inschrijfformulieren worden per e-mail naar de leden gestuurd maar ook niet leden kunnen meedoen. Inschrijfformulieren zullen ook in het clubhuis beschikbaar zijn.
Zoals gebruikelijk zal de bar in ons clubhuis de gehele toernooiweek geopend zijn voor een hapje en
een drankje. Graag willen wij onze leden oproepen om ook een bardienst te draaien tijdens het toernooi. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de barcommissie via Henry Buis.
* Rackettrekken:
elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur.
Om de niet-verhuurde banen te gaan benutten organiseren wij op vrijdagavond het zgn rackettrekken. Alle leden zijn hartelijk welkom om tegen een kleine vergoeding een balletje te komen
slaan, een introducé  meenemen is ook mogelijk.
Meld je aan via Mark Tigges: mark@horizonit.nl en je wordt toegevoegd aan de lijst met spelers en de berichtgeving hieromtrent.
* Tuinochtend:
Degenen die zin en tijd hebben, worden van harte uitgenodigd om op zaterdagmorgen 29 maart a.s. mee te helpen om banen en tuin weer klaar te maken voor het zomerseizoen.
Neem svp zelf tuin/snoei gereedschap en tuinhandschoenen mee.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het clubhuis.

Huren clubhuis
Op zaterdagavonden kunnen  leden van VBTO het clubhuis huren (incl. 2 tennisbanen) voor het geven van een privé feestje, barbecue of privé-tennistoenooi etc.
Dit alles volgens de geldende VBTO huishoudelijke regels (zelf spullen kopen en na afloop alles afwassen/schoonmaken/opruimen).
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich melden bij het VBTO secretariaat.

Vrije banen

Voor het komend zomerseizoen zijn er vrije banen te huur op de volgende speeltijden:
– ’s ochtends      van  9.00 – 12.30 uur : maandag, dinsdag, zaterdag
– ’s middags       van 12.30 – 17.00 uur : maandag, dinsdag, donderdag, zondag
– vroege avond  van 17.00 – 20.30 uur : dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag
– ’s avonds         van 20.30 – 23.30 uur : dinsdag, vrijdag, zaterdag, zondag

Ook is het mogelijk deze vrije banen eenmalig (per dagdeel) te huren.

Heeft u interesse of kent u mensen die met hun groep willen komen tennissen, neem dan svp
contact op met een van de bestuursleden of met het VBTO secretariaat.

Samenstelling Bestuur VBTO

Elma Meijerink           Voorzitter                                06-53757427
Hans den Hoedt         Secretaris                               06-29392966
Gerrit van Toor           Penningmeester                     06-53681734
Pleun Poldervaart      Technische commissie          06-10852293
Henry Buis                 Technische commissie          06-51385763
Mandy Sneep             Algemeen lid                          06-52146784
Mark Tigges               Algemeen lid                          06-52451123


Secretariaat VBTO

Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden, baan huren, clubhuis huren etc. kunnen worden doorgegeven via e-mail:  vbto2008@gmail.com

Nieuwsbrief
De digitale ‘VBTO Nieuwsbrief’ wordt per e-mail verstuurd en ligt ook ter inzage in het clubhuis.
Indien uw e-mail adres wijzigt geeft u dit dan z.s.m. door aan het VBTO-secretariaat.

Digitale media
Voor alle stukken, berichten en foto’s van evenementen en toernooi informatie kunt u naar onze
Website :    www.vbto-vlaardingen.nl of naar
Facebook : www.facebook.com/vbtovlaardingen

 

Laat een reactie achter

Inloggen