VBTO nieuwsbrief Maart 2015

16e jaargang nr 1
Maart 2015

Van de voorzitter
Op zondag 29 maart start het zomerseizoen 2015 weer. Ons tennispark ligt er mooi bij. We zijn blij dat het ons ook dit jaar weer is gelukt om de huurprijs niet te hoeven verhogen. Toch blijft de baanbezetting, met name in het weekend, een punt van zorg. Mocht u nog mensen weten die bij VBTO willen komen tennissen, laat het ons weten. In deze nieuwsbrief ook een overzicht van de “spelregels” van ons tennispark. Met uw aller medewerking kunnen we blijven genieten van onze unieke tennisclub.
Graag wijs ik u op het nieuwe tijdstip van het rackettrekken en op de mogelijkheid om als lid op zaterdagavond het clubhuis en de banen te huren voor uw festiviteiten.
Laat de zomer maar komen !

VBTO toernooi 2015
Ook in 2015 willen we weer een VBTO tennistoernooi organiseren.
Over de datum, duur en toernooi-vorm is nog geen beslissing genomen door de toernooicommissie.
Graag willen we eerst onder de VBTO leden een kleine enquête houden en hen vragen naar ideeën en voorkeuren voor datum en toernooi-vorm etc.
Wilt u de enquête voor eind april inleveren.

Huishoudelijke reglement
In het zomerseizoen is het, in tegenstelling tot in het winterseizoen, alleen toegestaan te tennissen op de dagdelen die u heeft gehuurd. Wij verzoeken u dringend zich hieraan te houden.
Alle leden worden verzocht mee te werken om het clubhuis schoon en opgeruimd te houden
Speciale aandacht vragen wij voor het volgende:
– spelers dienen zelf vuil en koffiefilters op te ruimen
– volle afvalzakken afvoeren naar de vuilcontainer (lege flessen niet in de afvalzakken !!)
– neem uw lege flessen achter mee en voer deze af naar de glascontainer
– vloer aanvegen, koelkast leegmaken en beslist geen vuile vaat terugzetten in de kastjes
– breuk moet worden gemeld bij het Bestuur zodat dit weer kan worden aangevuld
– onder de bar staat een wasmand voor de vuile handdoeken, theedoeken en vaatdoeken.

Rackettrekken
Elke zaterdagochtend vanaf 10.00 uur.
Om de niet-verhuurde banen te gaan benutten organiseert Mark Tigges op zaterdagochtend het zgn. rackettrekken. Alle leden zijn welkom om een balletje te komen slaan, een introducé meenemen is ook mogelijk. Meld je aan via Mark Tigges: mark@horizonit.nl en je wordt toegevoegd aan de lijst met spelers en de berichtgeving hieromtrent.

Huren clubhuis
Leden van VBTO kunnen het clubhuis huren (incl. 2 tennisbanen) voor het geven van een privé feestje, receptie, barbecue of privé-tennistoenooi etc. Dit alles volgens de geldende VBTO huishoudelijke regels (zelf spullen kopen en na afloop alles afwassen/schoonmaken/opruimen).
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u informatie opvragen bij het VBTO secretariaat.

Vrije banen
Voor het zomerseizoen 2015 zijn er vrije banen te huur op de volgende speeltijden:
– ’s ochtends van 9.00 – 12.30 uur : maandag, zaterdag en zondag
– ’s middags van 12.30 – 17.00 uur : maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag
– vroege avond van 17.00 – 20.30 uur : donderdag. vrijdag en zaterdag
– ’s avonds van 20.30 – 23.30 uur : zaterdag, zondag
Voor VBTO leden is het ook mogelijk om deze vrije banen eenmalig te huren.
Heeft u interesse of kent u mensen die met hun groep willen komen tennissen, neem dan svp
contact op met een van de bestuursleden of met het VBTO secretariaat.

Samenstelling Bestuur VBTO
Elma Meijerink Voorzitter 06-53757427
Hans den Hoedt Secretaris 06-29392966
Gerrit van Toor Penningmeester 06-53681734
Pleun Poldervaart Technische commissie 06-10852293
Henry Buis Technische commissie 06-51385763
Mandy Sneep Algemeen lid 06-52146784
Mark Tigges Algemeen lid 06-52451123

Secretariaat VBTO
Adreswijzigingen, opgeven van nieuwe leden, afmeldingen, baan huren, clubhuis huren etc. kunnen worden doorgegeven via e-mail: vbto2008@gmail.com
Voor alle stukken, berichten en foto’s van evenementen en toernooi informatie kunt u naar onze
Website : www.vbto-vlaardingen.nl of naar
Facebook : www.facebook.com/vbtovlaardingen.

Nieuwsbrief
De digitale ‘VBTO Nieuwsbrief’ wordt per e-mail verstuurd en ligt ook ter inzage in het clubhuis.
Indien uw e-mail adres wijzigt geeft u dit dan z.s.m. door aan het VBTO-secretariaat.

Laat een reactie achter

Inloggen