VBTO Nieuwsbrief

U heeft er vast al veel over gehoord. Op 25 mei 2018 is de nieuwe (strengere) Privacy wet van kracht geworden. Deze zgn. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht VBTO om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en VBTO is verplicht om u hierover nauwkeurig te informeren. 
 De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen. Om zo transparant mogelijk te zijn over uw persoonlijke gegevens hebben wij onderstaande (verkorte) privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring
VBTO registreert uw persoonsgegevens ten behoeve van alle tennis-gerelateerde activiteiten van onze tennisvereniging. Het betreft de volgende persoonsgegevens :
-Voorletters, naam en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummers
-Emailadres voor nieuwsbrieven, toernooi informatie en VBTO mededelingen
-Gegevens voor de jaarlijkse faktuur aan de hoofdhuurder 
 (speeltijden/contributie/baanhuur/entreegeld)

Alle gegevens worden vastgelegd en bijgehouden in de ledenadministratie door het secretariaat van VBTO. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. 
Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens nog drie jaar bewaard.
Van de diverse VBTO evenementen en festiviteiten worden soms foto’s gepubliceerd op onze website, indien u bezwaar heeft om een foto van u terug te zien op de VBTO-website kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. Voor verdere informatie over de nieuwe privacy wet (AVG) kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

VBTO-Toernooi informatie
Ook dit jaar zal ons jaarlijkse tennistoernooi gehouden worden in de maand september en wel van woensdag 19 september t/m zondag 23 september 2018. Na een zeer succesvol lustrum toernooi vorig jaar hoopt de organisatie dit jaar nog meer wedstrijden in te mogen plannen.
Tijdens onze algemene ledenvergadering werd de suggestie gedaan om bij het toernooi wat meer aandacht te schenken aan de senioren onder ons.
Als toernooicommissie willen we hieraan graag gehoor geven maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. We zullen ons oor te luisteren leggen en bij diverse tennisgroepen navragen of hier belangstelling voor is. Daarnaast nodigen we u allen uit om aan ons kenbaar te maken
via mail (vbto2008@gmail.com) of telefonisch (06 52 451 123 – Mark Tigges) of u hiervoor belangstelling heeft en daaraan mee zou willen doen.
Het idee is om één of meerdere extra categorieën in het leven te roepen, specifiek voor de senioren. We hopen hiermee het spelersveld te vergroten en de wedstrijden evenwichtiger te maken. In ieder geval, houd de komende weken uw mailbox in de gaten voor het inschrijfformulier of kijk op de bar in het clubhuis.

Afstandsbediening Airco
De afstandsbediening van de airco installatie is verdwenen.
Misschien toevallig in uw tennistas terecht gekomen?
Graag weer even terugleggen in het bakje achter de bar.

Huren clubhuis
Op zaterdagavonden gedurende het zomerseizoen, kunnen leden van VBTO het clubhuis huren (incl. 2 tennisbanen) voor het geven van een privé feestje, barbecue of privé-tennistoernooi etc. 
Gedurende het winterseizoen kunt u ook op andere dagen het clubhuis en banen huren.
Dit alles volgens de geldende VBTO huishoudelijke regels : zelf spullen kopen en na afloop alles afwassen/schoonmaken/opruimen etc. en het clubhuis achterlaten zoals het ter beschikking is gesteld zodat op zondagmorgen om 9.00 uur de dan spelende tennisgroepen geen hinder ondervinden van uw feestje van de avond daarvoor. 
Indien u belangstelling heeft voor het huren van het clubhuis en banen kunt u de voorwaarden en kosten opvragen bij het VBTO secretariaat.

Samenstelling Bestuur VBTO
Elma Meijerink Voorzitter 06-53757427
Hans den Hoedt Secretaris 06-29392966
Gerrit van Toor Penningmeester 06-53681734
Pleun Poldervaart Technische commissie 06-10852293
Henry Buis Technische commissie 06-51385763
Mandy Kreber Algemeen lid 06-52146784
Mark Tigges Algemeen lid 06-52451123

Secretariaat VBTO
Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden, banen en clubhuis huren etc. kunnen worden doorgegeven via e-mail: vbto2008@gmail.com
NB : Opzeggen lidmaatschap en/of baanhuur dient voor 1 januari te gebeuren!
Indien uw e-mail adres wijzigt geeft u dit dan z.s.m. door aan het VBTO-secretariaat.
De digitale ‘VBTO Nieuwsbrief’ wordt per e-mail verstuurd aan alle leden en ligt ook ter inzage in het clubhuis.

Laat een reactie achter

Inloggen