Informatie

Informatie voor VBTO leden

Algemeen:

 • Op het sportcomplex van de Polderpoort heeft de tennisvereniging VBTO twee ‘Smash-court’ tennisbanen
  met een chalet als clubhuis. Deze tennisbanen worden per dagdeel verhuurd aan een hoofdhuurder.
 • De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van baanhuur, contributie en entreegelden van
  zijn groep. Deze bedragen dienen jaarlijks op uiterlijk 15 april aan de penningmeester van VBTO te worden
  overgemaakt.
 • De baanhuur, het entreegeld, de contributie en het tarief voor wintertennis worden jaarlijks vastgesteld in
  de ledenvergadering.
 • Opzeggen van de banen voor het zomerseizoen kan tot 1 januari daaraan voorafgaand.
 • Medespelers die op willen zeggen dienen dit derhalve (ruim) vóór die datum aan hun hoofdhuurder door te
  geven om te voorkomen dat de hoofdhuurder voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.
 • Adreswijzigingen, veranderingen van e-mailadres, opzeggingen etc. moeten aan de hoofdhuurder en aan
  het VBTO secretariaat worden doorgegeven.
 • Eenmalig entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 25 en de jaarcontributie bedraagt € 10 per persoon.
 • Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Het winterseizoen (waarbij elke dag op alle banen kan
  worden gespeeld) loopt van 1 november tot 1 april. Tarief voor het winterseizoen bedraagt € 25 p.p.
 • Het fenomeen 10-euroleden is bedoeld voor niet-spelende leden. Zo kunnen leden die – door blessure,
  leeftijd of andere reden en al dan niet tijdelijk – niet kunnen spelen toch als lid blijven ingeschreven, bij
  herintreding hoeft dan niet opnieuw entreegeld te worden betaald
 • De digitale VBTO-Nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar. In deze nieuwsbrief informeert VBTO
  haar leden over allerlei onderwerpen, activiteiten en nieuwtjes.
 • Jaarlijks organiseert VBTO een tennistoernooi-week/weekend waaraan alle leden kunnen deelnemen.
  Er worden singels en dubbels gespeeld in diverse onderdelen.

Huishoudelijke mededelingen

 • Na afloop van uw tennispartijen moeten de banen worden gesleept van hek tot hek d.w.z. ook het deel
  buiten de speellijnen. Dit om mosaangroei tegen te gaan. Banen altijd droog slepen dus niet als zij vochtig
  of nat zijn anders treedt er ontmenging op.
 • Hoofdhuurders hebben een sleutel van het clubhuis en elke groep heeft daar een locker ter beschikking
 • Hoofdhuurders van de late avondbanen hebben een sleutel van het buitenhek: doe dit hek wel op slot als
  u vertrekt.
 • Baanverlichting: in het clubhuis kan de baanverlichting worden aan- en uitgezet.
 • Er is een huishoudelijke hulp voor het schoonmaken van het clubhuis maar deze komt niet dagelijks.
  Het clubhuis dient daarom door elke groep aangeveegd en schoon achtergelaten te worden, neem
  meegebrachte flessen (ook plastic) weer mee, s.v.p. niet in de afvalbakken gooien, die raken al snel
  genoeg vol. Doe de vaat en ruim alles weer op.
 • De koelkast is bedoeld om uw meegebrachte dranken koel te houden.
  Neem restanten s.v.p. weer mee naar huis.
 • VBTO zorgt voor schoonmaakartikelen, koffiefilters voor het koffiezetapparaat en koffiemelk.
  Ook het wassen van hand- en theedoeken is geregeld.
 • Mocht u onverhoopt serviesgoed breken meldt dit dan even per e-mail, dan zorgen wij voor vervanging.